Er is één ding wat zeker is over het Rotterdam van 2060: het klimaat gaat veranderen!

Zekerheid tot 2060

We weten wat ons te wachten staat als het op klimaatverandering aankomt: het weer wordt steeds extremer en de zeespiegel stijgt. De klimaatscenario’s van het KNMI zeggen ons voor 2060 onder andere het volgende:

De zeespiegel is dan met zo’n 80 cm gestegen.
We hebben geen enkele dag meer meer waarop het de hele dag vriest.
Het aantal zomerse dagen stijgt van 13 naar 30.
De gemiddelde temperatuur is over het jaar heen genomen 4°C hoger.
Per jaar valt er 7% meer neerslag door nattere winters en drogere zomers.
We krijgen het hele jaar door bloeiende bomen en bloemen. Met een heel jaar kans op hooikoorts.