doen-slide-jaar-800
800

Dorp Rotta

Op de plek van het huidige Rotterdam werd in het jaar 800 de nederzetting Rotta gesticht. Ook andere nederzettingen zoals Hillegonda en Ouwerschie ontstonden in deze periode. Deze nederzettingen moesten het hebben van hoger gelegen plekken in een omgeving waar de rivier vrij spel had.

 
doen-slide-jaar-1237
1237

Hoogheemraadschap Schieland

Nadat in 1237 het Hoogheemraadschap Schieland werd opgericht, was het gedaan met het vrije spel van de Maas. Vanaf de Schie tot aan de Gouwe bij Gouda werd de Schielandse Hogedijk aangelegd. Tot op de dag van vandaag is deze nooit doorgebroken. 

 
doen-slide-jaar-1530-V2
1530

Turfwinning

Ook het ommeland rond de stad transformeert langzaam. Er wordt grootschalig turf gewonnen tussen Rotterdam en Gouda. De uitvinding van de baggerbeugel leidde tot 15 plassen, sommige wel tot vier meter diep. Eén van deze plassen is de huidige Kralingse plas.

 
doen-slide-jaar-1611-V2
1611

De Stadsdriehoek

Tussen 1574 en 1611 ontstond de Stadsdriehoek. Het gebied tussen de Maas en de Schielandse Hoge Zeedijk werd bij de stad getrokken. Er werden verschillende havens gegraven zoals het Haringvliet, de Wijnhaven en de Scheepmakershaven.

 
doen-slide-jaar-1787
1787

Eerste stoomgemaal

Een wereldprimeur! Met de komst van het eerste stoomgemaal (naar het ontwerp van James Watt) werd een nieuwe stap gezet in de beheersing van het water. Het gemaal stond op de plek van het huidige metrostation Blijdorp.

 
doen-slide-jaar-1832
1832

Rotterdam groeit

Meer en meer inwoners komen naar Rotterdam. Rond 1880 woonden er 160.000 mensen in de stad. Door slechte afwatering en verontreinigd water vond in 1832 de eerste cholera epidemie plaats, gevolgd door epidemieën in 1843, 1853 en 1886.

 
doen-slide-jaar-1922-V2
1922

Rotterdamse Schie

Ook de Rotterdamse Schie verzandde. Besloten werd om de monding te verleggen. In 1923 werd er daarom gestart met het aanleggen van de Coolhaven en de parksluizen.

 
doen-slide-jaar-1997-V2
1997

Maeslantkering

Voltooiing van de Maeslantkering. Daarmee zijn de 5 stormvloedkeringen, 2 sluizen en 6 dammen van de Deltawerken compleet. 

 
doen-slide-jaar-2005-V2
2005

IABR-The Flood

IABR The Flood: de wateropgave als hefboom voor een integrale aanpak van duurzame stadsontwikkeling. 

 
doen-slide-jaar-2007
2007

Waterplan 2

Waterplan 2: de gemeente Rotterdam en de drie Waterschappen van de stad beschrijven hoe ze om willen gaan met het water in en om Rotterdam.

 
doen-slide-jaar-2012-V2
2012

Roeibaan Prins-Alexander

Water was na jaren afwezigheid terug op de agenda. Niet alleen water afvoeren, maar ook bergen en infiltreren. Rotterdam realiseerde diverse projecten. Denk aan het drijvend paviljoen (2010), de roeibaan Prins-Alexander (2012, een roeibaan die dienstdoet als berging voor water uit de Rotte tot wel 1.000.000m3 water), maar ook het vasthouden van water op daken begon aan een opmars in de stad. 

 
doen-slide-jaar-2019-V2
2019

Rotterdams Weerwoord

Rotterdams Weerwoord wordt gelanceerd. Omdat het klimaatadaptiever maken van de stad een gemeenschappelijke opgave is. Waar in het verleden vooral in het publieke domein gezocht werd naar oplossingen, zet het Weerwoord er op in om dit samen met andere, particuliere partijen te doen. Samen Rotterdam klimaatadaptiever maken is de opgave voor de aankomende jaren.